:905309171717+ | 021-22141002-5
ساعـات کاری: 9 الـی 18، هفت روز هفته

اخذ اقامت ترکیه ، در کشور ترکیه هر فرد خارجی دارای یک سری حقوق است. این حقوق در راستای قوانین بین‌المللی و به موازات قوانین داخلی ترکیه می‌ باشد. یکی از مهم‌ ترین حقوقی که هر فرد خارجی در ترکیه می ‌بایست از آن برخوردار باشد بی شک اجازه اقامت است. به صورت قانونی، فردی که تصمیم می‌ گیرد در جایی اقامت داشته باشد، می ‌بایست از دولت محلی اجازه‌ اقامت را کسب کند. اجازه‌ اقامت برای خارجیان در ترکیه نه تنها یک قانون، بلکه یک نظم اجتماعی است. دولت ترکیه تصمیم می ‌گیرد که به دلیل مشخص و برای مدت زمان مشخص به یک خارجی اجازه‌ اقامت دهد.اجازه‌ اقامت که از طریق مقامات ذی ‌صلاح تنظیم می ‌شود، در راستای ثبت درخواست اخذ اقامت ترکیه توسط فرد خارجی واجد شرایط می ‌باشد. این مجوز به طور قانونی به فرد این اجازه را می‌ دهد که ظرف مدت تعیین شده حق اقامت در ترکیه را دارا باشد. اجازه اقامت باعث می ‌شود فرد بتواند در ترکیه کار کند، به تحصیل بپردازد و حتی کسب و کار راه بیندازد.نظیر هر کشور توسعه یافته ای، در ترکیه نیز برای اجازه‌ اقامت، کار و یا تحصیل ، باید مطابق با قانون حرکت کرده و به افراد برای مدت ‌های معینی به طوری که بتوانند داخل و خارج کشور آزادانه تردد کنند، مجوزهایی داده می‎ شود.

مجوز اقامت کوتاه مدت

مجوز اقامت کوتاه مدت، مجوزی است که خارجیان در صورت برقراری ارتباط تجاری در ترکیه، تحصیل، انجام کار و یا در صورت داشتن املاک غیرمنقول در کشور ترکیه می ‎توانند برای اخذ آن درخواست دهند. مجوزهای کوتاه مدت حداقل ۶ ماه و حداکثر شامل ۲ سال می ‎شود و در صورت داشتن شرایط ملزومه، قابل تمدید می باشد. در واقع برای اقامت قانونی در ترکیه، اجازه اقامت کوتاه مدت پیش از به اتمام رسیدن تاریخ مشروعیت مجوز حتماً باید تمدید شود. نهاد مسئول برای صدور مجوز اقامت کوتاه مدت، اداره‌ مهاجرت استان می ‎باشد.

مجوز اقامت بلند مدت

برای اخذ مجوز اقامت بلند مدت یا دائم در ترکیه، اشخاص خارجی که سالیانه اقامت کوتاه مدتشان را تمدید کرده اند در صورتی که ۸ سال پی در پی این مجوز را تمدید کرده باشند، می توانند برای اخذ اقامت دائم اقدام کنند. بعد از ثبت درخواست از طریق بخش e-ikamet در آدرس اینترنتی اداره مهاجرت استان، پس از تهیه‌ مدارک لازم شخصاً با مراجعه به اداره‌ی مهاجرت استان می ‎توان درخواست اقامت داد. بعد از کسب چنین مجوزی برای اقامت در ترکیه دیگر نیازی به تمدید سالیانه ی مجوز نخواهید داشت. اتباع خارجی که اجازه اقامت بلند مدت را دارا می باشند، به غیر از اموری مانند: وظیفه خدمت سربازی، حق انتخاب و انتخاب شدن (شرکت در رای گیری)، اشتغال به عنوان مأمور دولت، واردات خودرو (به صورت معاف) و مقررات درج شده در قانون ویژه، با محفوظ باقی ماندن حقوق مربوط به تأمین اجتماعی، همانند شهروندان ترکیه دارای سایر حقوق مربوطه می باشند.

اخذ شهروندی یا تابعیت

افراد خارجی که به واسطه خرید ملک و سرمایه گذاری در ترکیه به مدت ۵ سال اقامت کوتاه مدت خود را تمدید نموده اند مشروط بر اینکه در طی ۵ سال، مدت ۴ سال و ۶ ماه را در ترکیه سپری کرده باشند، می توانند برای اخذ شهروندی ترکیه اقدام کنند. طبیعی است که با اخذ تابعیت، اقامت هم به دست می ‌آید اما صرف داشتن اقامت چه دائم و چه موقت، به معنی داشتن تابعیت و یا اخذ شهروندی نیست.

در ادامه به طور مختصر برای شما بیان خواهیم کرد که از چه راه هایی و چگونه می ‌توانید در ترکیه اقدام به اخذ مجوزهای لازم برای اقامت کنید.

انواع اجازه اقامت:

در ماده ۳۰ قانون اتباع خارجی و حفاظت بین المللی شش نوع اجازه اقامت پیش بینی گردیده است.

اجازه اقامت کوتاه مدت

اجازه اقامت خانوادگی

اجازه اقامت دانشجویی

اجازه اقامت بلند مدت

اجازه اقامت بشر دوستانه

اجازه اقامت قربانیان تجارت انسان

اجازه اقامت کوتاه مدت

در مورد این نوع اقامت برای شما توضیحاتی را در ابتدای مطلب بیان کردیم. در ماده ۳۱ الی ۳۳ قانون اتباع خارجی و حفاظت بین المللی، مقررات اجازه اقامت کوتاه مدت تنظیم گردیده است. همچنین در ماده ۲۸ و ۲۹ آئین نامه اجرائی قانون اتباع خارجی و حفاظت بین المللی، مقررات اجازه اقامت کوتاه مدت تنظیم شده است. حال برای کدام اتباع خارجی اجازه اقامت کوتاه مدت تنظیم می گردد؟

۱) اتباع خارجی که با هدف تحقیقات علمی به کشور ترکیه آمده اند.

۲) اتباع خارجی که در ترکیه دارای املاک و مستغلات می باشند. (اقامت از طریق خرید ملک)

۳) اتباع خارجی که قصد تاسیس کار و یا ارتباط تجاری دارند. (اقامت از طریق سرمایه گذاری (ثبت شرکت) )

۴) اتباع خارجی که با هدف گردشگری اقامت خواهند داشت. (اقامت توریستی)

۵) اتباع خارجی که با اهداف آموزشی در چارچوب برنامه تبادل دانشجو و یا تفاهم نامه هایی که ترکیه طرف آن می باشد و موارد مشابه به کشور آمده اند.

۶) اتباع خارجی که قصد شرکت در برنامه آموزشی ضمن خدمت را دارند.

۷) اتباع خارجی که درمان خواهند گردید به شرط آنکه فاقد هریک از بیماریهایی که برای سلامت عمومی تهدید به شمار می آید، باشند.

۸) اتباع خارجی که باید بر اساس درخواست و تصمیم مقامات قضایی و یا اداری در ترکیه اقامت نماید.

۹)  اتباع خارجی که شروط لازم برای اجازه اقامت خانوادگی را از دست داده و اقامت آنها به اقامت کوتاه مدت تبدیل خواهد گردید.

۱۰) اتباع خارجی که قصد شرکت در دوره های آموزش زبان ترکی را دارند.

۱۱) اتباع خارجی که به واسطه نهادهای دولتی قصد آموزش، تحقیق، کارآموزی و شرکت در دوره های آموزشی در ترکیه را دارند.

۱۲) اتباع خارجی که ظرف شش ماه از تاریخ فارغ التحصیلی خود از آموزش عالی در ترکیه مراجعه نموده اند.

۱۳) افرادی که قصد کار در ترکیه را ندارند اما در قالب و مقدار تعیین شده از سوی هیئت وزرا قصد سرمایه گذاری دارند و همسر خارجی وی و همچنین فرزند خود وی و یا فرزند همسر وی که زیر هجده سال بوده و نیاز به مراقبت دارد.

۱۴) اتباع خارجی شهروند جمهوری ترک قبرس شمالی.

مجوز اقامت خانوادگی در ترکیه

مجوز اقامت خانواده برای همسر خارجی، فرزند خارجی نابالغ و یا فرزند خارجی وابسته، دارندگان حفاظت ثانویه و پناهندگان و مطابق ماده ۲۸ قانون شماره‌ ی ۵۹۰۱ به افرادی که تابعیت تُرک خود را از دست داده‎اند، صادر می ‎شود. برای اخذ این مجوز از سوی افراد، قرار گرفتن آن‎ ها در محیط خانواده هدف قرار داده شده است. قانون مرتبط با مجوز اقامت خانوادگی به شخصی که دارای نقش « حمایت کننده » باشد تعلق می‎ گیرد. همانطوری که این مجوز برای همسر و فرزندان شخص حامی قابل اخذ است، برای فرزندان وابسته به همسر حامی که از وی نیستند هم می‎ تواند دریافت شود.مطابق قانون، امکان بهره‎ مندی خارجیان از مجوز اقامت خانواده به طور گسترده فراهم شده است. اساساً دارا بودن یکی از انواع مجوزهای اقامت در ترکیه توسط شخص حامی خارجی که برای مجوز اقامت درخواست خواهد داد، کافی می ‎باشد. در این شرایط دارا بودن حداقل مجوز اقامت کوتاه مدت از سوی فردی که در موقعیت حامی قرار گرفته، کافی خواهد بود. همانطور که خانواده‎ های فرد دارای مجوز اقامت می‎ توانند این مجوز را اخذ کنند؛ خانواده‎ های شهروندان ترک، پناهندگان و یا خارجیان با حفاظت ثانویه نیز می ‎توانند از آن بهره ‎مند شوند. شرایط اخذ و مدارک مورد نیاز جهت درخواست مجوز اقامت خانواده را می توانید در مقاله‌ مجوز اقامت خانواده در ترکیه بخوانید.

مجوز اقامت دانشجویی در ترکیه

مجوز اقامت دانشجویی مجوزی است که دانشجویان خارجی وابسته به مؤسسا‌ت آموزش عالی در ترکیه جهت تحصیل در مقاطع فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس و دکتری باید اخذ نمایند. کسانی که به عنوان دانشجوی خارجی برای مجوز اقامت درخواست می ‎دهند، باید با ویزای آموزشی اخذ شده از کنسولگری‎ های ترکیه، وارد این کشور شده باشند. دانشجویان خارجی تا ۱ ماه بعد از ورود به ترکیه باید برای مجوز اقامت دانشجویی درخواست دهند. دانشجویانی که در دانشگاه ثبت نام کرده ‎اند می ‎توانند مجوز اقامت خود را به نحوی که کل دوره‌ تحصیلی را پوشش دهد دریافت کنند. دانش آموزانی که در مقاطع ابتدایی و متوسطه آموزش می‎ بینند، در هر بار درخواست فقط می توانند مجوز اقامت حداکثر یک سال را اخذ کنند. مدت مجوز اقامت دانشجویی بیشتر از طول دوره ‌ تحصیلی فرد نخواهد بود.

اجازه اقامت بلند مدت

در ماده ۴۲ الی ۴۵ قانون اتباع خارجی و حفاظت بین المللی به شماره ۶۴۵۸، مقررات اجازه اقامت بلند مدت تنظیم گردیده است. همچنین در ماده ۴۰ و ۴۳ آئین نامه اجرائی قانون اتباع خارجی و حفاظت بین المللی، مقررات اجازه اقامت بلند مدت تنظیم گردیده است. برای کدام اتباع خارجی اجازه اقامت بلند مدت تنظیم می گردد؟- به اتباع خارجی که که در ترکیه برای مدت حداقل هشت سال پیاپی با اجازه اقامت، اقامت داشته اند و یا دارای شروط تعیین شده از سوی سازمان سیاست های مهاجرتی باشند، با تائید وزارت خانه می تواند از سوی استانداری ها برای آنها اجازه اقامت بلند مدت صادر گردد.

– برای پناهجویان، پناهجویان مشروط و دارندگان وضعیت حفاظت ثانوی، اجازه اقامت بشردوستانه و حفاظت موقت حق مراجعه جهت اجازه اقامت بلند مدت تعیین نگردیده است.

اجازه اقامت بشر دوستانه

مقررات اجازه اقامت بشردوستانه در ماده ۴۶ و ۴۷ قانون اتباع خارجی و حفاظت بین المللی به شماره ۴۵۸ تنظیم گردیده است. همچنین مقررات اجازه اقامت بشردوستانه در ماده ۴۴ آئین نامه اجرایی قانون اتباع خارجی و حفاظت بین المللی ذکر گردیده است. برای کدام اتباع خارجی اجازه اقامت بشردوستانه تنظیم می گردد؟

– در صورتی که برای کودک مزایای بسیاری به همراه داشته باشد،- در صورتی که در خصوص ایشان حکم به اخراج از کشور و یا ممنوعیت ورود به ترکیه صادر گردیده باشد و این اتباع خارجی از کشور اخراج نگردند و یا خارج شدن آنها از ترکیه معقول و ممکن نباشد.

– در صورتی که بر اساس ماده ۵۵ قانون در خصوص فرد خارجی حکم به اخراج از کشور صادر نگردیده باشد،

– در صورتی که بر اساس ماده ۵۳، ۷۲ و ۷۷ قانون در برابر امور انجام گرفته به مراجع قضایی مراجعه گردد،

– در جریان ادامه امور بازگرداندن فرد مراجعه کننده به اولین کشوری که بدان پناهنده شده بود و یا به کشور ثالث،

– در صورتی که به فرد خارجی به دلیل مسائل اضطراری و یا جهت حفظ منافع کشور و یا از جهت امنیت عمومی و نظم عمومی باید وارد ترکیه گردیده و به اقامت وی در ترکیه اجازه داده شود اما به دلیل وجود موانع در صدور اجازه اقامت امکان دریافت سایر انواع اجازه های اقامت را نیز نداشته باشد،

– در صورت وجود شرایط فوق العاده، اجازه اقامت بشردوستانه تنظیم خواهد گردید.

اجازه اقامت قربانیان تجارت انسان

مقررات اجازه اقامت قربانیان تجارت انسان در ماده ۴۸ و ۴۹ قانون اتباع خارجی و حفاظت بین المللی به شماره ۶۴۵۸ تنظیم گردیده است. همچنین مقررات اجازه اقامت قربانیان تجارت انسان در ماده ۴۵ و ۴۶ آئین نامه اجرایی قانون اتباع خارجی و حفاظت بین المللی ذکر گردیده است. برای کدام اتباع خارجی اجازه اقامت قربانیان تجارت انسان تنظیم می گردد؟برای اتباع خارجی که قربانی تجارت انسان می باشند و یا احتمال بسیار قوی وجود دارد که قربانی تجارت انسان گردند، اجازه اقامت قربانیان تجارت انسان تنظیم می گردد.

اقامت از طریق اخذ مجوز کار در ترکیه

یکی دیگر از دستاوردهای ارزشمند ماده ۶۴۵۸، قانونی است که طبق آن می ‌توان از مجوز کار نیز برای اقامت استفاده کرد. انواع مجوزهایی که می‌ توان با عنوان مجوز کار در ترکیه اخذ کرد و به این ترتیب در کنار اخذ این نوع مجوز، اجازه‌ اقامت در ترکیه را نیز کسب نمود، سه نوع می‌ باشد.

مجوز کار مدت دار

مجوز کار نامحدود

مجوز کار مستقل

فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی چگونه می ‌توانند مجوز اقامت دریافت کنند؟

ترکیه در سال‌های اخیر در حوزه‌ تحصیلی پیشرفت چشمگیری داشته و میزبان دانشجویان مختلف از کشورهای گوناگون می ‎باشد. توسعه یافتن سیستم آموزش دانشگاهی و فراهم کردن مزایای مختلف برای دانشجویان خارجی، بدین معنی است که ترکیه در حوزه‌ تحصیلی میزبان دانشجویان بیشتری نیز خواهد بود.«مجوز اقامت دانشجویان خارجی» که در طول تحصیل معتبر می‎ باشد با اتمام تحصیلات به پایان رسیده و برای اشخاص، روش‎ های جدیدی وارد عمل خواهد شد. بعد از به پایان رسیدن دوره تحصیلی دانشجویان خارجی در ترکیه مجوز اقامتشان به دو صورت متفاوت کوتاه مدت و طولانی مدت صادر می ‎شود. مجوز کار و اقامت دانشجویان خارجی که فارغ التحصیل شده‎اند در رده سایر مجوز‎های اقامت قرار می ‎گیرد. دانشجویان خارجی فارغ التحصیل شده از تاریخ اتمام مجوز اقامت طی ۱۰ روز بر حسب نوع اقامتی که می‎ خواهند، مشروط به لحاظ کردن شرایط مورد نیاز می ‎توانند درخواست مجوز نمایند.

اخذ شهروندی یا تابعیت

و اما یکی از مهم ‌ترین و راحت ‌ترین عواملی که به طور مستقیم باعث کسب اجازه اقامت برای خارجیان می ‌شود خرید خانه در ترکیه است. طبیعتاً شما به عنوان یک خارجی، زمانی که قصد می‌ کنید در ترکیه خانه‌ ای خریداری کنید، جزءِ افراد سرمایه گذار محسوب می‌ شوید و دولت ترکیه از شما حمایت خواهد کرد. شما با خرید خانه در ترکیه سند قطعی آن را تحویل می ‌گیرید و سپس شما و خانواده‌ تان اجازه اقامت در ترکیه را دریافت خواهید کرد.