:905309171717+ | 021-22141002-5
ساعـات کاری: 9 الـی 18، هفت روز هفته

دفتر ایران:

آدرس: تهران سعادت اباد بلوار ۲۴ متری پلاک ۲۷
شماره تلفن: ۰۲۱-۲۲۱۴۱۰۰۲ الی ۵


دفتر مرکزی هلدینگ:

آدرس: ترکیه ، استانبول ، یشیل کوی ، کوناکلی سوکاک ، پلاک ۴۳

شماره تلفن: ۹۰۵۳۰۹۱۷۱۷۱۷+    -    ۹۰۲۱۲۶۶۳۰۰۷۷+

ایمیل: [email protected]